wattpad.com
Bardzo zły wilk (Era Wilków, t.1)
"And into the forest I go, to lose my mind and find my soul" 🌕🌕🌕 - Mylisz mnie z kimś - powtórzyła chyba setny raz...