wattpad.com
[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủ
+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi tình...