wattpad.com
[Hunhan][Chuyển ver] Bát điểm đương
Tác giả: Đại Phong Quát Quá (大风刮过) Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, hài,manh công, siêu đáng yêu HE. Dịch: Quick Tra...