wattpad.com
[Songfic Sơn Tùng MTP] Lạc trôi - Tiêu Thiên Tang Lạc
Ta tìm nàng trong loạn lạc bể dâu, ta bỏ nàng trong hoan lạc mê say