wattpad.com
SỔ GHI CHÉP SIÊU SAO
Truyện này mình edit tiếp phần của bạn nào edit nhưng drop truyện á. Mình bắt đầu từ chương 58 nha, mn thông cảm vào li...