wattpad.com
cruel game
trò chơi độc ác bắt đầu bằng lọ nước hoa.