wattpad.com
«jenrosé» nobody°
@bad_gentle « đừng khóc , đừng khóc . unnie sẽ ghét chaengie thêm mất . » « tôi thực sự , thực sự rất chán ghét c...