wattpad.com
Juvia-Lucy: đừng có coi thuờng tôi Fairy Tail ạ!
Juvia và Lucy bị thành viên mới hãm hại , ít nhất cũng có Erza , Levy , Lisanna, Cana , Wendy, Mira, Laxus, Lôi Thần T...