wattpad.com
My Nineteen-Year-Old Daddy - [Finished]
Sa murang edad pa lamang ni Drei na NINETEEN ay meron na siyang apat na taong gulang na anak na si Andy. Maituturing na...