wattpad.com
CHIẾC GƯƠNG THẦN KÌ (CUỐN 2)
Một cô gái bướng bỉnh, mạnh mẽ và cá tính. Một hoàng tử violong cao nhã và đào hoa. Một kiều nữ balê yểu điệu, thục hiề...