wattpad.com
Asymptotic Love
ang Love ay parang Math..isa ka ba sa mga TANGENT LINES? oh isang PARALLEL LINE? oh isa ka sa mga ipinanganak na ASYMPT...