wattpad.com
My Labs , My Kevin Sy (FanFic)
||||||ONE SHOT n' FANFICTION||||| "Ako si Cheezy at idol na idol ko si Kevin Sy. Kailan nga niya ako mapapansin? Ngayon...