wattpad.com
Bầy Hạc | Mèo Scotland Tai Cụp (Hoàn)
Cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó. Trong cái rét hiếm có của vùng quê, cô mặc phong phanh ngồi trên băn...