wattpad.com
Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! -Cổ Ngọc Văn Hương
Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Edit: A Bích. Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trọng sinh...