renmyr.photo
En stilla natt på mossen
Månen reflekteras i de öppna vattenytorna på Knuthöjdsmossen som ligger helt blanka i den stilla natten.
Magnus Renmyr