renmyr.photo
Blåsippa med mossig bakrund
En blåsippa med många kronblad .
Magnus Renmyr