wattpad.com
minh phương (@u_know92)
HI (^O ^)!!! đây là trang wattpad của mị và chủ yếu phục vụ cho nhu cầu "đọc" của mị cho nên mị chỉ up những...