wattpad.com
Phong Tử (@pykarai)
Chỉ post truyện đã dịch trọn bộ (vì mình ko thích lỡ cỡ, các bạn thông cảm). NẾU KO THẤY TRUYỆN MUỐN ĐỌC TRÊN TƯỜNG, HÃ...