wattpad.com
👑 (@messiah2406)
Khó ở dễ cáu, nhấn mạnh lần nữa là cực kỳ khó ở và dễ cáu, vui lòng đừng làm phiền. Mình không check noti/ inbox/ comm...