wattpad.com
Meo Seleknight (@meolsy)
Meo 97er Đây là idol+ những người bạn Meo support: Yoona (she's the best =))) Dịch Dương Thiên Tỉ Sehun Hồ Ca SNSD TFBO...