wattpad.com
Lyn Cáo HTH (@lyncaohth)
Cuộc đời như giấc mộng, Ngoảnh lại hoá tro tàn... Là HỦ NỮ già, mê giai đẹp, bấn loạn khi thấy nam x nam. Thích ngôn tì...