wattpad.com
kita (@kibomazo)
biệt danh: kita sở thích : đọc truyện bhtt (xuyên không, dị giới, đồng nhân) thích ngủ nướng, xem anime, ngắm gái xinh...