wattpad.com
keenlemyekün (@kardelensrtkya)
Twitter: kardelensrtky instagram: kardelennsertkaya snapchat: kardelensrtky Bil ki 'mutlu son' diye bir ┼čey yoktur. çün...