wattpad.com
Sakura (さくら) (@hongthu840204)
Tên:pink,năm sinh:2k5 Sở thích:đọc truyện anime,ăn đồ ngọt,màu hồng,nghe nhạc nhật,kèm dịch Sở ghét:học toán Cung hoàng...