wattpad.com
xử nữ (@h3ll_0f_l0v3)
Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả!.. * Còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra!.. * Thà im...