wattpad.com
Bảo Hân (@chuonchuondinang)
Ngày mai ra sao có ai biết được. Tương lai mù mờ đến lạ thường. Chỉ mong đừng biến ngày mai thành tội ác, đừng biến tươ...