wattpad.com
Tịch Nhan (@chauvuhy317)
"Có những lời người nghe vẫn nhớ còn người nói thì đã quên!" "Quá khứ của anh em không kịp tham dự nhưng...