wattpad.com
Baekhyun Husbu (@ashervalto)
Dira, 18. Sedikit informasi, I'm not as beautiful as my typing. I'm not as good as a write. So, don't come near me. Gab...