wattpad.com
Thiếu Muối Team (@_ThieuMuoiTeam_)
❤ Ngày team ra đời: 22/7/2016 ❤ Team hiện gồm 12 thành viên: @huyenvu1996 @WeeNgn (tạm dừng hoạt động) @VeChan2011 (tạm...