wattpad.com
:3 Bác Chiến:3 Vong Tiện :3 (@_-Yuri_Shin--_)
Hát vu vơ vài câu rồi chợt nhận ra...một bản tình buồn ... 6 Works, 11 Reading Lists, 257 Followers