wattpad.com
Tiểu Quỷ (@Xiaogui1002)
Xin chúc mừng các hạ đã tìm đúng ổ fanfic 1002 :)) Cày hố của tui là phải cày cho hết đó nhe :)) 40 Works, 5 Reading Li...