wattpad.com
Cô Cô Mạn Vân (@VanKhanhSome)
~Lời của Cô Cô Mạn Vân : " Hóa ra trên đời này cũng tồn tại điều kì diệu đến như thế: đó chính là...