wattpad.com
Sun flower. (@TfarugZYaoi)
„Winąć tęczę kolorową, Albo budować pałace, Powojami wiązać dachy, I opierać kwiatów gmachy Na kolumnach malw i dzwonó...