wattpad.com
Sahtriani Hastuti (@Sah_Three)
Selamat datang di duniaku 😉 Sahtriani Hastuti, orang biasa yang hobi menulis untuk menasehati diri sendiri. >> C...