wattpad.com
Arachis hypogaea Tie (@Peanut_Tie)
Mahigpit kong ipinagbabawal ang verbal na paraan ng pagpasalamat sa akin. More info here: http://mgakwentongmani.weebly...