wattpad.com
•_~Taehyung Bear~_• (@N_TrieuVy_MV)
#Minagetwellsoon Thiên thần thứ 305 của ta...ngươi không thể trốn ta mãi đc đâu..Ta sẽ luôn đợi ngươi ở nơi chánh cung...