wattpad.com
N.Slytherin (@N_Slytherin)
Tất cả truyện mình đăng đều không phải của mình edit, sẽ dẫn link đầy đủ, chủ yếu để đọc Offline. Mình...