wattpad.com
Kilya (@MinSnake)
Nếu có thể cho phép được bỏ qua công đoạn tên tuổi. (Rep: có thể) Đặc điểm nhận dạng: thích hố (nên được lấp tử tế)...