wattpad.com
Nam Cung Nhất Thiên Y (@LinKushiroi)
Tên:Lin (Tên khác ko mấy dùng nên ko nhắc Kushiroi) Cao:1m55 (1 năm rồi mà mới cao 5mm TT_TT) Từ giờ Lin-kun sẽ hiếm kh...