wattpad.com
Khúc Bạch Thần Quân (@KyunMinh)
Bút Danh: Khúc Bạch Thần Quân (小白) Thể loại viết: Bách hợp: Hiện đại - Cổ đại - Xuyên không - Đoản Văn - Viễn tưởng - T...