wattpad.com
Kraljica Juga (@KraljicaJuga)
- Hiperaktivna 22-godišnjakinja - Studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. - Odsjek za bosanski, hrvat...