wattpad.com
Rin Rii (@KaCaNhu_Vy)
Tên Hạ Vy Biệt danh thường gọi là Rii . Yêu lắm luôn thể loại nữ phụ. Mong được các ad chú ý giúp đỡ nhiều hơn. Cam.xam...