wattpad.com
Chung Dĩ Diên (@Jong_Yeon_3101)
Tại nơi đây chính là nơi tôi giải phóng mọi ý tưởng của chính mình mà không cần phải đối diện với thế giới sự thật đáng...