wattpad.com
Lee Soo Jin (@HwangJin08)
"Thanh xuân là phải sống cùng sóng gió, phải đương đầu với sóng gió và phải vượt qua, nếu không sẽ mãi mãi chẳng t...