wattpad.com
Độc Vãng Lai (@Docvanglai2928)
Độc Vãng Lai "時見幽人獨往來,縹緲孤鴻影。 " -> "Thuỳ kiến u nhân độc vãng lai, Phiêu điểu cô hồng ảnh...