wattpad.com
Dương Hoàng Ngọc Lam (@DilliriaDella)
"Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá...