wattpad.com
Zelza (Rest) (@DanhTran99)
Tên : Trần Diệu Anh aka Danh Tran aka Zelza aka Cún Lớn =))) Ngày sinh : 7/7/1999 Ngôi nhà thân yêu của tui (mong mọi n...