wattpad.com
@Choco_Dream_Team
Truyện của nhóm mình viết như một giấc mơ vừa ngọt nhưng cũng rất đắng Team gồm 4 thành viên 1 thực tập viên Ai v...