renmyr.photo
Sjöflickslända med dåligt gömställe
Sjöflicksländan såg till att hela tiden hålla sig på bortre sidan av strået. Inte för att det hjälpte mycket, varken för att gömma sig eller slippa bli fotograferad. Här är det tre bilder som sammanfogats i Helicon Focus för att få större skärpedjup.
Magnus Renmyr