renmyr.photo
Kärrsnäppa på höstflyttning
Platt på magen i vattenbrynet gick det att komma ganska nära flocken med vadare. Här är det en kärrsnäppa som orädd kom nära.
Magnus Renmyr